SHËRBIMET TONA

 

Kompania jonë me një përvojë më shumë se një Dekad ju ofronë këto Shërbime:
•  Bartja e Kufomave
Bartja e Kufomave bëhet me Autoveturë ose Aeroplan në mënyrë të shpejt, të sigurt dhe korrekt deri në vendin e varrimit.
•  Rregullimi i Dokumentacionit
Ne e kryejmë edhe rregullimin e dokumentacioneve të duhura për dërgimin e të ndjerit brenda 24 Orëve.
•  Organizim të Ritualeve
Ndërsa sipas kërkesës tuaj Ne bëjmë organizimet rituale (fetare), Hoxhën (larjen e të ndjerit)!
•  Sipas porosisë
Ne poashtu ofrojmë edhe Arkivole sipas Porosisë.

24 Orë në sherbimin tuaj!

Shërbimet tona lehtësojnë Pikëllimin dhe Brengat tuaja!
Ne Ju Faleminderojmë për besimin dhe përkrahjen tuaj, për punën tone.